Exekúcie

výpis z Centrálneho registra exekúcií
Výpis z Centrálneho registra exekúcií je prehľad orientačných informácií o konkrétnych exekučných konaniach. Dozviete sa, či bola na konkrétny subjekt nariadená exekúcia, ktorý súdny exekútor bol poverený vykonaním exekúcie alebo o akú vymáhanú povinnosť sa jedná.
Pri zadávaní osobných údajov je potrebné dodržiavať diakritiku.